ผอ.รพ.นครพนมตรวจเยี่ยมหน่วยงานภายในโรงพยาบาลนครพนม

วันที่ 28 ต.ค.64 นายธนสิทธิ์ ไพรพงษ์ ผอ.โรงพยาบาลนครพนม เดินตรวจเยี่ยมหน่วยงานภายในโรงพยาบาลนครพนม
โดยนางกุสุมา พรหมวิศาสตร์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นผู้นำเดินตรวจเยี่ยม เพื่อการวางแผนพัฒนาโรงพยาบาลนครพนมให้มีความพร้อมบริการประชาชนตามแผนงานสาธารณสุขประจำปี 2565