ส่งกำลังแรงใจ

นักรบชุดขาวไปสนับสนุนโรงพยาบาลสนามบุษราคัม จังหวัดนนทบุรี
วันที่ 25 พ.ค.2564 นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายแพทย์สมโภชน์ กังวานธีรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนครพนม ร่วมส่ง
บุคลากรสนับสนุนโรงพยาบาลสนามบุษราคัม อาคารชาแลนเจอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี จากโรงพยาบาลนครพนม เขตสุขภาพที่ 8 อุดรธานี ทีมนักรบชุดขาวประกอบด้วย 1. นายแพทย์ขวัญชัย ประเสริฐยิ่ง อายุรแพทย์ 2. นางสาวจิราวรรณ สันติเสวี เภสัชกร 3.นางบุญรอง ยามแย้ม พยาบาลวิชาชีพ 4.นางจิรัชญา ฤทธิกรรณ พยาบาลวิชาชีพ 5.นางสาวช้องนาง สุวรรณราช พยาบาลวิชาชีพ 6.นายปริญญา ดวงมณี นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (Paramedic) 7.นายพัฒนพล โกพล เจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉิน (EMT-I) ที่ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบิดา รพ.นครพนม ไปปฏิบัติราชการดูแลผู้ป่วย ณโรงพยาบาลสนามบุษราคัม อาคารชาแลนเจอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 26 พ.ค.2564 -10 มิถุนายน 2564