รางวัลความภาคภูมิใจของโรงพยาบาลนครพนม ประจำปี2562

วันที่ 29สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมผู้บริหารในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลนครพนม ครั้งที่ 8/2562 นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม แสดงความยินดีกับโรงพยาบาลนครพนมที่ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อแสดงว่าโรงพยาบาลนครพนมเป็นโรงพยาบาลที่ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของเขตสุขภาพที่ 8 กระทรวงสาธารณสุข จากการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขเมื่อปีงบประมาณ 2561
โอกาสนี้ ผอ.รพ.นครพนมได้มอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณจากเขตสุขภาพที่ 8 อุดรธานี แก่หน่วยงาน บุคคลที่มีผลงานชนะเลิศ ผลงานดีเยี่ยมจากการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา