ผอ.รพ.นครพนมร่วมแถลงช่าวสถานการณ์ Covid-19 จังหวัดนครพนม

วันที่ 5 พ.ค.2564 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานการแถลงข่าวสถานการณ์ Covid-19 จังหวัดนคพนมประจำวันที่ 5 พ.ค.2564 ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม โดยมีนายแพทย์ มานพฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายแพทย์สมโภชน์ กังวานธีรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนมร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย
รายงานสถานการณ์ Covid-19จังหวัดนครพนม ว่า ณ วันที่ 5พ.ค.2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย ยอดผู้ติดเชื้อรวมสะสม 119ราย รักษาหายแล้ว 53ราย กำลังรักษา 64ราย จำหน่ายกลับบ้านวันนี้ 7ราย เสียชีวิต สะสม 2ราย
#สถานการณ์การและมาตรการในโรงพยาบาลนครพนม มีผู้ป่วยกำลังรักษา 64ราย ผู้ป่วย 2รายมีภาวะปอดอักเสบร่วมด้วย ผู้ป่วย52ราย มีอาการเล็กน้อย พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามและโรงพยาบาลอำเภอ สำหรับในส่วนของโรงพยาบาลนครพนม กรณีพบบุคลากรพยาบาลติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 4ราย นั้น รพ.นครพนมได้ทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19ในกลุ่มบุคลากรทั้งหมดจำนวน 1,142 ราย แบ่งเป็น กลุ่มเสี่ยงสูง 88 ราย ค้นหาเชิงรุก 166 ราย ผลการตรวจออกแล้ว 344ราย ไม่พบผู้ติดเชื้อ รอผลการตรวจ 632 ราย
สำหรับการบริการ #ขอให้มาใช้บริการเท่าที่จำเป็น รพ.ปิดตึกผู้ป่วย พร้อมทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคตึกผู้ป่วยหนักอายุรกรรม ผู้ป่วยหนักศัลยกรรม และประสานโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ช่วยรับส่งต่อผู้ป่วยหนักแทนในช่วง 14วัน เลื่อนนัดผู้ป่วยนอกกรณีที่สามารถเลื่อนนัดได้จากเดือนพฤษภาคมเป็นกรกฎาคม ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ป่วยติดต่อรับยาที่บ้านทางไปรษณีย์ (กรณีที่ผู้ป่วยรับยาเดิม อาการคงที่) และทบทวนปรับปรุงมาตฐานการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อภายในโรงพยาบาลนครพนม ให้เข้มงวดขึ้น