รพ.นครพนมรับมอบเครื่องช่วยหายใจ จากครอบครัวผู้ใจบุญ

วันที่ 29 เม.ย.2564 นพ.สมโภชน์ กังวานธีรวัฒน์ และคณะผู้บริหารรับมอบเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 900,000.00บาม(เก้าแสนบาท) จากคุณมัติกานต์ อินทร์ดี Mr.Alan Randall และครอบครัวอินทร์ดี เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณแม่สอน อินทร์ดี อายุ 80 ปี ผู้เป็นมารดาป่วยได้เข้ามานอนพักรักษาตัวที่รพ.นครพนมและถึงแก่กรรมเมื่อเร็วๆนี้
โรงพยาบาลนครพนม 🙏ขอขอบพระคุณ นางสาวณัฐธ์ ภัสสส์ ยงใจยุทธ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าที่รต.จุลสิน ทันอินอาจ ผอ.สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม ผู้เป็นสะพานเชื่อมต่อบุญในครั้งนี้
🙏ขอขอบพระคุณคุณมัติกานต์ อินทร์ดี Mr.Alan Raandall พร้อมครอบครัวที่มีน้ำใจอันงดงามประเสริฐยิ่ง
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงปกป้กษ์รักษาทุกท่านให้เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และธนสารสมบัติยิ่งๆขึ้นไป เทอญ