ประชุมคณะกรรมการ EOC รพ.นครพนม

วันที่ 21 เม.ย.2564 เวลา 14.00น. นายแพทย์สมโภชน์ กังวานธีรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ EOC บริหารสถานการณ์โควิด-19 รพ.นครพนม เพื่อทบทวนมาตรการสำคัญ แนวทางการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรโรงพยาบาลนครพนมในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 จังหวัดนครพนม ที่ห้องประชุมบริหาร ชั้น 4 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลนครพนม