ฉีดวัคซีนโควิด19

สันที่ 8 เม.ย.2564 บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า รพ.นครพนม สสจ.นครพนม เทศบาลเมืองนครพนม สสอ.เมืองนครพนม รับการฉีดวัคซีนโควด-19 ที่ห้องประชุมศรีโคตรบรูณ์ รพ.นครพนม