ประชุมสรุปการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุทางถนนอำเภอเมืองนครพนม

วันที่ 9 เม.ย.22564นพ.สมโภชน์ กังวานธีรวัฒน์ ผอ.รพ.นครพนม เป็นประธานสรุปทบทวนการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุทางถนนอำเภอเมืองนครพนม
ที่ห้องประชุมผู้บริหาร รพ.นครพนม