รพ.นครพนมเตรียมสถานที่สำหรับฉีดวัคซีนโควิด-19

วันที่ 7 เม.ย.2564 นายแพทย์สมโภชน์ กังวานธีรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม
ตรวจติดตาม กำกับงาน การเตรียมสถานที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และอสม. ซึ่งจะดำเนินการให้บริการฉีดครั้งแรกในวันที่ 8-9 เม.ย.2564 นี้ ที่ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ ชั้น 5 อาคารอำนวยการ รพ.นครพนม