ระบาดวิทยาด้านการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรค

สสจ.นครพนมร่วมกับรพ.นครพนม จัดอบรมหลักสูตร" ระบาดวิทยาด้านการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรค และการเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฎิบัติการ
เมื่อวันที่ 10 มี.ค.2564 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นายแพทย์ขวัญชัย ประเสริฐิ์ยิ่ง หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.นครพนม เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร"ระบาดวิทยาด้านการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรค และการเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฎิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและเพิ่มศักยภาพผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยาในหน่วยบริการสาธารณสุข โดยจัดอบรมในระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2564
ณ ห้องประชุมเทพวรมุนี ศูนย์ประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ถ.กลางเมือง อ.เมือง จ.นครพนม
วิทยากรได้รับการสนับสนุนจากศูนย์สารสนเทศกรมควบคุมโรค และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข จากโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม จำนวน 80คน
Cr ภาพและข่าว : งานประชาสัมพันธ์ สสจ.นพ.