โครงการ 30บาทรักษาทุกที่ไม่มีใบส่งตัว เขตสุขภาพที่ 8 กระทรวงสาธารณสุข

เปิดแล้ว ...โครงการ 30บาทรักษาทุกที่ไม่มีใบส่งตัว เขตสุขภาพที่ 8 กระทรวงสาธารณสุข
สำหรับประชาชน 7 จังหวัด เขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี นครพนม สกลนคร หนองบัวลำภู เลย หนองคาย บึงกาฬ