การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรวมใจช่วยไทยสู้ COVID -19 มอบห้องตรวจเชื้อความดันลบ

วันที่ 9 มี.ค.2564 เวลา13.00น.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรวมใจช่วยไทยสู้ COVID -19 มอบห้องตรวจเชื้อความดันลบ จำนวน 1 ห้องและอุปกรณ์ทางการแพทย์
แก่โรงพยาบาลนครพนม โดย นายอารักษ์ คำสัตย์ พยาบาลวิชาชีพระดับ 7 พร้อมคณะจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนมเป็นผู้แทน
รับมอบโดยนายแพทย์สมโภชน์ กังวานธีรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนมร่วมด้วยนายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ภก.วิชิต เหล่าวัฒนาถาวร รักษาการรองผู้อำนวยการด้านบริหาร ณ โถงหน้าตึกอำนวยการ ชั้น 1 รพ.นครพนม