ประชุมโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพระสงฆ์และสามเณร

วันที่ 23 ก.พ.2564 โรงพยาบาลนครพนม ร่วมกับภาคีเครือข่ายศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพวิถีพุทธ
จัดประชุมประชุมโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพระสงฆ์และสามเณร ที่วัดมหาธาตุ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม
โดยพระครูกิตติสุตานุยุต เจ้าคณะอำเภอเมืองนครพนม(เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายแพทย์สมโภชน์ กังวานธีรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เพื่อ พัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ให้มีความรู้ความเข้าใจในการเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพ และการแลสร้างเสริมสุขภาพตนเอง โดยใช้กระบวนการ "บวร" ขับเคลื่อนนวัตกรรมการดูแลสุขภาพพระสงฆ์รวมถึงสามเณรและแม่ชี
ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย พระสงฆ์สามเณร จากวัดในเขตเทศบาลเมืองนครพนม นักเรียน นักศึกษา อสม. และภาคีเครือข่าย