รพ.นครพนม " MOUนครพนมเมืองสะอาด" เขตพื้นที่เทศบาลเมืองนครพนม

วันที่ 29 ส.ค.2562 นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผอ.รพ.นครพนมร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)และร่วมสนับสนุนให้มีการคัดแยกขยะ ลดใช่ถุงพลาสติก งดให้บริการ และงดรับถุงพลาสติก นะหว่างเทศบาลเมืองนครพนมกับหน่วยงานราชการ ศึกษาธิการจังหวัด วัด ชุมชน ตามโครงการนครพนมเมืองสะอาดขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
ที่ห้องประชุมศรีวรขาน ชั้น 5 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม