จังหวัดนครพนมแถลงข่าวกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครพนม

วันที่ 20 มค.2564 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ร่วมกันแถลงข่าวกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19ในพื้นที่จังหวัดนครพนม ที่ห้องประชุมพระธาตุนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม
นายไกรสอน กองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมกล่าวว่า เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 ตรวจพบพบTim lineผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายที่ 443 จากFacebook กรุงเทพมหานคร มีประวัติการเดินทางเข้ามาในพื้นที่อำเภอธาตุพนม จ.นครพนมตั้งแต่วันที่ 28ธ.ค.2563 - 2 มกราคม 2564 จากนั้น สสจ.นครพนมได้ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมจากสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคเขตเมือง สำนักอนามัย กรุงเทพมหานครพบว่ามีความสัมพันธ์ในระดับความเสี่ยงสูงกับกลุ่มคนในพื้นที่อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ตามTimeline นั้นจริง
19ม.ค.64 จังหวัดนครพนม เรียกประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 13/2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ลงนามคำสั่งปิดสถานที่และห้ามเข้าออกสถานที่ที่กำหนดเป็นการชั่วคราว โดยปิด 2 หมู่บ้านในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) คือบ้านหนองกุดแคน หมู่ 8 และบ้านหนองกุดแคนเหนือ หมู่ 15 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ปิดโรงเรียนบ้านหนองกุดแคน ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุดแคน ที่ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 15 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ตามเหตุจำเป็นเร่งด่วน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อันจะส่งผลกระทบเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน
นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมโดย ทีมตระหนักรู้สถานะการณ์ (SAT: Situation Awarensess Team) ได้ลงพื้นที่สอบสวนโรค ณบ้านหนองกุดแคน ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ค้นพบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 6คน ได้แก่ 1. เจ้าของบ้านที่ให้ที่พัก 2. ภรรยาเจ้าของบ้าน 3 .เพื่อนบ้าน 4.ภรรยาเพื่อนบ้าน 5.ลูกสาวเพื่อนบ้าน 6.เพื่อนต่างหมู่บ้าน ผลทางห้องปฏิบัติการ พบเชื้อโควิด-19 จำนวน 1รายซึ่งไม่มีอาการป่วย เป็นภรรยาเจ้าของบ้าน อายุ 51 ปี อาชีพขายอาหาร ที่หมู่ 8 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม และวันที่ 19 ม.ค.2563 นำตัวผู้ป่วยฯรายแรก เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม
ต่อจากนั้นก็สอบสวนTimeline ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายแรกจังหวัดนครพนม พบกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อรายแรกที่มีความเสี่ยงสูง ประกอบด้วย สามี เพื่อนบ้านคนที่ 1 และ คนที่2 ลูกสาวเพื่อนบ้าน เพื่อนต่างหมู่บ้าน มารดาผู้ป่วย หลานชาย เพื่อนบ้านแม่ผู้ป่วย ญาติคนที่ 1คนที่ 2 และหลาน ที่เดินทางไปจังหวัดสุรินทร์ด้วยกัน รวม 11คน
ผลการตรวจไม่พบเชื้อ 6 คน รองผลการตรวจ 5 คน
ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่ำ ประกอบด้วย
1.บุคลากรทางการแพทย์การสาธารณสุข ตึกอายุรกรรมหญิง รพร.ธาตุพนม ทั้งหมด
2. แม่ค้าตลาดสดที่ขายสินค้าในเวลา05.00น.-06.00น.วันที่ 29 ธ.ค.63-13ม.ค.64
3.ผู้ป่วยและญาติทุกคนที่นอนพักรักษาตัวและเฝ้าไข้ เยี่ยมญาติในตึกอายุรกรรมหญิง วระหว่างวันที่13-17 ม.ค.64
4.ประชาชนในหมู่บ้าน
5.พนักงานส่งน้ำแข็ง ระหว่างวันที่ 6-9 ม.ค.64
6.ลูกค้าที่มาซื้ออาหารในร้านระหว่างวันที่ 6-9ม.ค.64
7.พนักงานและผู้รับบริการ ธกส.สาขาธาตุพนม วันที่ 13ม.ค.64 เวลา10.00น.-11.00น.
8.ประชาชนที่ไปร่วมงานศพวัดหนองกุดแคนระหว่างวันที่ 11-12ม.ค.64
(สสจ.นครพนม ประกาศแจ้งให้ไปรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในวันที่ 20-21 ม.ค.2564 ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนมหรือโรงพยาบาลใกล้บ้าน
นายแพทย์มานพ เน้นย้ำให้ประชาชนชาวจังหวัดนครพนมปฏิบัติตามมาตรการ D - M - H -T -T D = Distancing อยู่ห่างไว้ M = Mask wearing ใส่แมสกัน H= Hand washing หมั่นล้างมือ T= Testing ตรวจวัดอุณหภูมิ T= Thai Cha na ใช้แอปไทยชนะ เพื่อป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ในวาระนี้ นายแพทย์สมโภชน์ กังวานธีรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม นายแพทย์ขวัญชัย ประเสริฐยิ่ง หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม ได้เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวและประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม