ประชุมคณะกรรมการ EOC รพ.นครพนม

วันที่ 18ม.ค.2564 ที่ห้องประชุมผู้บริหาร รพ.นครพนม นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ รองผอ.ด้านการแพทย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ EOC รพ.นครพนม เพื่อปรึกษาหารือการเตรียมความพร้อม วางแผนหาแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยาการบุคคล เวชภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์ การเตรียหอผู้ป่วยที่ดูแลรักษาผู้ป่วยCase PUI(Patient Under Investigtion : ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ) ที่มีประวัติสัมพันธ์กับพื้นที่ที่พบการระบาดร่วมกับมีอาการและประวัติเสี่ยง รวมถึง Case Covid -19