สสจ.นครพนม รพ.นครพนมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมรับการระบาด Covid-19 ระลอกใหม่

วันที่ 19 ม.ค.2564 สสจ.นครพนมร่วมกับรพ.นครพนมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการกรณีมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (Covid-19) เพื่อพัฒนาศักยภาพเพิ่มพูนทักษะ องค์ความรู้ เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการ กรณีมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (Covid-19) ระลอกใหม่ ที่ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ ชั้น 5 อาคารอำนวยการ รพ.นครพนม
โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดการประชุม
นายแพทย์สมโภชน์ กังวานธีรวัฒน์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม และคณะผู้บริหารร่วมรับฟังนโยบายการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 จังหวัดนครพนม
คณะผู้จัดประชุม นำโดย พญ.จุฬารัตน์ บุญทศ หัวหน้าอายุรแพทย์โรงพยาบาลนครพนม ร่วมกับ ทีมวิทยากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม และทีมวิทยากรโรงพยาบาลนครพนม เป็นผู้บรรยายให้ความรู้
สำหรับผู้เข้าประชุมประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้องจาก สสจ.นครพนม โรงพยาบาลนครพนม โรงพยาบาลชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม