เตือนภัยสุขภาพในช่วงอากาศหนาวเย็น ผ่านสื่อกรมประชาสัมพันธ์

รพ.นครพนม ให้ความรู้ประชาชน"
วันที่ 19 ม.ค.2564 นายแพทย์สมโภชน์ กังวานธีรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม มอบหมายให้นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ให้ความรู้ประชาชน ผ่านสื่อกรมประชาสัมพันธ์ ประเด็น เตือนภัยสุขภาพในช่วงอากาศหนาวเย็น โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม เป็นผู้ผลิตข่าว ที่ โรงพยาบาลนครพนม
# โปรดติดตามรับชมทางช่องข่าวกรมประชาสัมพันธ์เร็วๆนี้