พระราชทานหุ่นยนต์ “ปิ่นโต”

วันที่ 5 ม.ค.2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานหุ่นยนต์ “ปิ่นโต” (หุ่นยนต์ขนส่งควบคุมทางไกล) และ “หุ่นยนต์กระจก” (ระบบสื่อสารทางไกล) ให้แก่โรงพยาบาลนครพนม ส่งมอบผ่านกองทุนมูลนิธิชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19
หุ่นยนต์ Pinto เป็นผลงานจากโครงการหุ่นยนต์และอุปกรณ์สนับสนุนการแพทย์ในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งพัฒนาร่วมกับบริษัท HG Robotics และบริษัท Obodroid โดยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ได้มอบเงิน 1 ล้านบาท เป็นทุนประเดิมจัดซื้อหุนยนต์นี้จำนวน 20 ชุด เพื่อมอบให้โรงพยาบาลต่างๆ ที่ขอรับการสนับสนุน โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ตั้งเป้าการผลิตหุ่นยนต์จำนวน 100 ชุด เพื่อมอบให้โรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ
หุ่นยนต์ดังกล่าวสามารถเคลื่อนที่รอบเตียงคนไข้ได้ ดูแลทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรคได้ง่าย ทำให้แพทย์และพยาบาลสามารถใช้งานได้ทันที จะช่วยในการปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วยได้จากระยะไกลโดยไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าไปใกล้กับผู้ป่วย ช่วยลดความเสี่ยงของแพทย์และพยาบาลในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19
โดยนายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์เป็นประธานพิธีรับมอบพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ที่ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ ชั้น 5 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลนครพนม