ประชุม คณะกรรมการ EOC รพ.นครพนม

วันที่ 28 ธ.ค.2563 เวลา 14.00น. นายแพทย์สมโภชน์ กังวานธีรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ EOC (Emergency Operation Center) เพื่อทบทวน วางแผน ในการปฏิบัติการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัยในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid-19 การเตรียมความพร้อมห้องฉุกเฉินในช่วงเทศกาลปีใหม่ และภัยสุขภาพที่เกิดจากฝุ่น PM 2.5 ณ ห้องประชุมย่อย ชั้น 4 อาคารอำนวยการ รพ.นครพนม