รพ.นครพนมร่วมกิจกรรมงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 25 ธ.ค.2563 โรงพยาบาลนครพนมร่วมกิจกรรมจัดฐานเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
เพื่อให้ผู้สนใจได้เยี่ยมชมและเรียนรู้ ในงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม