ติดตามสถานะการณ์ เชื้อโควิด

https://thaifightcovid.depa.or.th/
ข้อมูลทุกเรื่องเกี่ยวกับ #โควิด19 ช่วยคนไทยเข้าถึงหมอ-ยา อัปเดตสถานการณ์และรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ครบถ้วน แม่นยำ ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว


เว็บไซต์กรมควบคุมโรค
https://ddc.moph.go.th/
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/