นศ.พยาบาลศึกษาดูงานแผนกจ่ายกลาง

วันที่ 17 พ.ย.2563 พว.ณิชาดา เจริญนามเดชากุล หัวหน้างานจ่ายกลาง ต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม มาศึกษาดูการทำงานของหน่วยงานจ่ายกลาง รพ.นครพนม