รพ.นครพนมจัดอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 1

วันที่ 9 พ.ย.2563 นายแพทย์สมโภชน์ กังวานธีรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม
เป็นประธานเปิดการอบรมโครางการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 1 วันที่ 9-13พ.ย.2563 ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ ชั้น 5 อาคารอำนวยการ รพ.นครพนม โดย แพทย์หญิงสุรธินีย์ คูสกุลวัฒน์ หัวหน้างานศึกษาอบรม กล่าวรายงาน ทพ.สุรจิตร คูสกุล รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ ภก.วิชิต เหล่าวัฒนาถาวร รก.รองผู้อำนวยการด้านบริหาร และคณะผู้บริหารให้เกียรติร่วมพิธีเปิด