สสจ.นครพนม รพ.นครพนมรับชมการนำเสนอตัวอย่างการทำงานของโปรแกรมปฏิบัติการรับ-ส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย (PAC refer)

เมื่อวันที่ 27 ต.ค.2563 นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม
นายแพทย์สมโภชน์ กังวานธีรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม แพทย์ พยาบาล ชมการนำเสนอตัวอย่างการทำงานของโปรแกรมปฏิบัติการรับ-ส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย (PAC refer) ซึ่งระบบนี้จะจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ผ่านระบบคลาวด์สำหรับใช้ในการส่ง รับ อ่าน และเก็บไฟล์ภาพทางรังสีและข้อมูลผู้ป่วยที่ต้องส่งต่อผู้ป่วย ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญกว่า เพื่อการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์การพยาบาลจังหวัดนครพนมในอนาคต ณ บริเวณพื้นที่ด้านหน้าห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 1 โรงพยาบาลนครพนม