การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริจาคเครื่องมือทางการแพทย์ ช่วยเหลือ รพ.นครพนม

วันที่ 7ส.ค.2563 ที่โรงพยาบาลนครพนม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบหมายให้นายชาญชัย รวมแก้ว วิศวกรระดับ 11 จากสำนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (จังหวัดขอนแก่น) และนายนิรันดร์ เรือนแก้ว หัวหน้สสฟ.นครพนม1-2และผู้ปฏิบัติงานอปอ. เป็นผู้แทนมอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแรงดันลบ จำนวน 1 หลัง แจลแอลกฮอล์ ขนาด 5ลิตร 5 แกลลอน เจลแอลกอฮอลล์ ขนาด 180 มล. จำนวน 150 ขวด ที่กดขวดชนิดเท้าเหยียบ จำนวน 2 เครื่อง เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลนครพนมให้มีเครื่องมือทางการแพทย์ไว้ใช้ดูแลผู้ป่วย

รีบมอบโดย นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม นางวนิดา แสนพุก รองผอ.ด้านการพยาบาล จ.อ.ทวี คุณรัตน์ รองผอ.ด้านบริหาร

🙏รพ.นครพนมขอขอบคุณในน้ำใจที่ท่านมีให้แก่เรา และขออวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง เจริญรุ่งเรืองตลอดไป