ทช.เชื่อมใจ มอบรถวีลแชร์

"ทช.เชื่อมใจ" มอบรถวีลแชร์ให้โรงพยาบาลเป็นสาธารณประโยชน์นำไปใช้บริการผู้ป่วยพิการทางการเคลื่อนไหว
วันที่ 17 ก.ค.2563 นายมานพ สุสิงห์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานมอบรถวีลแชร์ จำนวน 20คันแก่โรงพยาบาลนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม รับมอบโดย นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม และ จำนวน 10 คันแก่โรงพยาบาลท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม รับมอบโดย นางนลิน รัตนวรรณี หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล ที่ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ ชั้น 5 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลนครพนม
รองอธิบดีกรมทางหลวงกล่าวว่า กิจกรรมมอบรถวีลแชร์นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "ทช.เชื่อมใจ" เพื่อมอบรถวีลแชร์ให้เป็นสาธารณะประโยชน์ ซึ่งบุคลากรกรมทางหลวงชนบทจากทั่วประเทศร่วมกันบริจาคเงินจัดซื้อรถวีลแชร์ เพื่อต้องการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญทางวินัยจราจร และความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุบรท้องถนน นับเป็นการสร้างจิตสำนึก สาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม หวังว่าทุกภาคส่วนให้ความสำคัญการปฏิบัติตามวินัยจราจร จะช่วยลดความสูญเสียและอุบัติเหตุบนท้องถนน