โครงการชุด PPE เพื่อคุณหมอ

วันที่ 10 มิ.ย.2563 โรงพยาบาลนครพนม ขอขอบคุณ โครงการชุด PPE เพื่อคุณหมอ

โดยคณะตัวแทน คุณศกศิริ วัฒนโสภณวงศ์ นายแพทย์ศุภชัย โรจน์ขจนภาลัย (ประจำสถาบันโรคทรวงอก) และคุณสุธาทิพย์ แสนชัยชนะ ได้บริจาคชุด PPE โดยส่งผ่านพัสดุไปรษณีย์ไทย รับมอบโดย นางจีรนันท์ ตริสกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ผู้แทนผู้อำนวยการ รพ.นครพนม) โรงพยาบาลนครพนม ขออวยพรให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป