ระบบ VDO indirect laryngoscopy

วันที่ 1 เม.ย.2563 นพ.กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ รองผอ.ด้านการแพทย์ รพ.นครพนม ทดสอบการใส่ท่อช่วยหายใจ โดยกล้องงู กับ ผ่านกล่องพลาสติกป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ผลการทดสอบพบว่า


1. สามารถฝึกใส่ได้โดยง่าย กับหุ่นจำลอง คุณภาพของภาพVDO ชัดเจนมาก
2. ปัญหาของการใส่ อยู่ที่การตั้งส่วนปลายของกล้อง ต้องให้อยู่ในแนวขนานกับปลายblade ถึงจะสามารถบังคับท่อหายใจ ใส่ได้ตรงกับท่อหลอดลม หรือกล่องเสียง
3. Monitor อาจใช้ mobile phone หรือ tablet ที่ให้คุณภาพของภาพระดับHD ขึ้นไปจะชิดเจนยิ่งขึ้น

#ผลงานนวัตกรรมที่จะช่วยปกป้องบุคลากรทางแพทย์ให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อระหว่างช่วยชีวิตผู้ป่วย
Cr. ข้อมูลและภาพ : นพ.กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ