รับมอบเงินบริจาคและตู้ฆ่าเชื้อไวรัสCOVID-19

วันที่ 1 เมษายน 2563 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุลพร้อมคุณนายและรองผู้อำนวยการด้านบริหาร จ.อ.ทวี คุณรัตน์
ได้รับมอบเงินบริจาคและตู้ฆ่าเชื้อไวรัสCOVID-19 จากเครือโรงสีเทียมศักดิ์พาณิชย์ร่วมกับญาติ พี่น้อง เพื่อนฝูง บริจาคให้โรงพยาบาลนครพนมซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ต้านภัยโควิด-19
จำนวน 50,000 บาท ตู้ฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 มูลค่า 12,000 บาท ได้จัดทำจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ณ บริเวณหน้าOPD ชั้น1 ตึกอานวยการ โรงพยาบาลนครพนม