01 เม.ย. 2563 รพ.นครพนมขาดแคลนโลหิต ขอรับบริจาคแบบเร่งด่วน

วันที่ 1เม.ย.2563 รพ.นครพนมขาดแคลนโลหิต ขอรับบริจาคแบบเร่งด่วน
จาสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 (Covid-19) ได้ส่งผลกระทบกับการบริจาคโลหิตภายในศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติและหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ทำให้เป้าหมายการได้โลหิตบริจาคลดลง จากเดิมได้วันละ 30-50 ยูนิต ปัจจุบันได้รับเฉลี่ยวันละ 10ยูนิต ต่อเนื่อง 3วัน

ธนาคารเลือดโรงพยาบาลนครพนมก็ได้รับผลกระทบนี้เช่นกัน ได้รับบริจาคโลหิตไม่ถึง 20ยูนิตต่อวัน เนื่องจากการยกเลิกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ และสถานการณ์การเฝ้าระวังพื้นที่ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (Covid-19) ส่งผลให้ระบบจัดการสำรองเลือดไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ไม่เพียงพอใช้ในโรงพยาบาลนครพนมและไม่เพียงพอที่จะจ่ายให้กับโรงพยาบาลชุมชน

จึงขอเชิญชวนผู้มีสุขภาพดี มาช่วยกันบริจาคโลหิตที่ ธนาคารเลือด กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลนครพนม ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30น.-11.30น. และ 13.00น.-15.30น
ก่อนเดินทางมาบริจาค กรุณาประเมินคัดกรองตัวเอง 5 ขั้นตอน ตามมาตรการป้องกันการถ่ายทอดโรคติดเชื้อโควิด -19 ทางโลหิตฉบับที่ 3 หรือโทรศัพท์มาสอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ธนาคารเลือดได้ที่ #หมายเลขโทรศัพท์ 042-199222 ต่อ 1060
ยินดีให้บริการคะ