กล่องพลาสติกสำหรับครอบศรีษะเด็กเวลาใส่ท่อช่วยหายใจ กล่องครอบศรีษะนี้ข่วยการป้องกันเสมหะกระเด็นออก

วันที่ 25 มี.ค.2563 หอผู้ป่วยไอซียูเด็กและกลุ่มงานวิศวกรรมโครงสร้าพื้นฐานร่วมกันคิดค้นประดิษฐื กล่องพลาสติกสำหรับครอบศรีษะเด็กเวลาใส่ท่อช่วยหายใจ กล่องครอบศรีษะนี้ข่วยการป้องกันเสมหะกระเด็นออกไปโดนแพทย์ขณะใส่ท่อช่วยหายใจ ช่วยชีวิตเด็ก

สำหรับกล่องพลาสติกนี้ ดัดแปลงมาจากกล่องอ๊อกซิเจน เก่าที่เลิกใช้งานแล้ว นำมาดัดแปลงใหม่จนสามารถใช้งานได้เหมาะสม เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ไม่ให้ติดเชื้อไวร้ส โควิท -19 (Covid -19)และเชื้ออื่นๆ