สโมสรไลอ้อนนครพนม สโมสรไลอ้อนภาค 310E มอบเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลนครพนม

วันที่ 17 ส.ค.2562 เวลา 09.00น. สโมสรไลอ้อนนครพนม สโมสรไลอ้อนภาค 310E มอบเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 4รายการ ได้แก่ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าจำนวน 1ชุด รถเข็นผู้ป่วยฉุกเฉิน จำนวน 2ชุด เสาห้อยเครื่องมือมีล้อเลื่อน จำนวน 2 ตัว มูลค่า 530,000บาท ให้แก่โรงพยาบาลนครพนม
โดยไลอ้อนสากล ภูลศิริกุล นายกสโมสรโรตารีนครพนม และมวลสมาชิกไลอ้อนนครพนม ไลอ้อนภาร 310 E ได้เดินทางมามอบเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่นายยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม ที่ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ ชั้น 5 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลนครพนม โรงพยาบาลนครพนมขอขอบพระคุณ ขอให้ทุกท่านและครอบครอบมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป