บริจาคเครื่องมือทางการแพทย์

วันที่ 16 ก.ค.2562 นายยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม ให้การต้อนรับ สถาบัน Nine 100.com ที่เดินทางมาบริจาคเครื่องมือทางการแพทย์ (ตู้อบเด็กชนิดควบคุมอุณหภูมิผิวทารกอัตโนมัติ )จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 550,000 บาท
โรงพยาบาลนครพนมขอขอบพระคุณ ทางสถาบัน Nine 100 ที่ช่วยเหลือโรงพยาบาลนครพนมให้ได้มีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยใช้กับผู้ป่วย ซึ่งเมื่อปี 2561 ก็ได้บริจาคเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 เครื่อง ปัจจุบันใช้งานที่ตึกไอซียูอายุรกรรม โรงพยาบาลนครพนมขออวยพรให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรง กิจการค้าเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป