ผอ.รพ.นครพนมร่วมประชุมแถลงข่าวสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) และการเฝ้าระวังความเสี่ยงจังหวัดนครพนม

ผอ.รพ.นครพนมร่วมประชุมแถลงข่าวสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) และการเฝ้าระวังความเสี่ยงจังหวัดนครพนม

วันที่ 16 มีนาคม 2563 (เวลา 09.00 น.) ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม เปิดแถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดนคพนม

นพ.ยุทธชัย ตริสกุล ผอ.รพ.นครพนมพร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชนทุกแขนง ร่วมประชุมติดตาม รับฟัง การชี้แจงและซักถามข้อสงสัย เพื่อการสื่อสารรับรู้และนำข้อมูลไปเผยแพร่ให้ประชาชนเฝ้าระวังติดตามข่าวสารจากทางราชการต่อไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมให้ข้อมูลว่า จังหวัดนครพนมพบผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรค สะสมทั้งหมด 16 ราย ตรวจไม่พบเชื้อทั้ง 16 ราย ด้านการคัดกรองผู้เดินทางเข้าออกจังหวัดนครพนม ณ ท่าอากาศยานนครพนม, ด่านท่าเรือ, ด่านสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คำม่วน) และจุดผ่อนปรนทั้ง 4 อำเภอ มีผู้ได้รับการคัดกรองสะสมจำนวน 128,560 คน ไม่พบผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรค ส่วนกลุ่มผู้เดินทางมาจากพื้นที่มีการระบาดต่อเนื่อง (ฝรั่งเศส สเปน สหรัฐ สวิสเซอร์แลนด์ อังกฤษ สวีเดน เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ ญี่ปุ่น เยอรมัน เดนมาร์ก) มีจำนวน 45 คน ผู้เดินทางทุกคนถูกคุมไว้สังเกตอาการในที่พักอาศัย 14 วัน (Self-quarantine) โดยไม่พบผู้มีอาการป่วย ซึ่งรายสุดท้ายจะครบกำหนดการติดตามในวันที่ 27 มีนาคม 2563

สำหรับการติดตามผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เขตติดโรคติดต่ออันตราย (จีน เกาหลีใต้ อิตาลี อิหร่าน) จนถึงปัจจุบันมีจำนวนผู้ที่ได้รับการติดตาม จำนวน 65 ราย สัญชาติไทยทั้งหมด ผู้เดินทางทุกคนกักกันตัวเองในที่พักอาศัย 14 วัน (Home - quarantine) ยังไม่พบผู้มีอาการป่วย ในจำนวน 65 รายนี้เป็นกลุ่มแรงงานที่เดินทางระหว่างวันที่ 1 – 6 มีนาคม 2563 จำนวน 37 ราย กลุ่มแรงงานที่เดินทางมาระหว่างวันที่ 7 – 13 มีนาคม 2563 จำนวน 18 ราย และกลุ่มอื่น ๆ จำนวน 10 คน

จากการเฝ้าระวังติดตามแรงงานไทยผิดกฎหมาย จำนวน 18 ราย พบว่าอยู่ในพื้นที่อำเภอเมือง 4 ราย อำเภอธาตุพนม 3 ราย อำเภอศรีสงคราม 2 ราย อำเภอโพนสวรรค์ 2 ราย อำเภอปลาปาก 2 ราย ท่าอุเทน บ้านแพง เรณูนคร นาหว้า และนาทม อำเภอละ 1 ราย ทุกรายได้รับการกักกันตัวเอง โดยอยู่บ้านคนเดียว 8 ราย อยู่ในพื้นที่ที่ทางราชการจัดให้ 3 ราย อยู่ร่วมกับครอบครัว (แยกห้อง) 5 ราย และแยกกักตัวที่กระท่อมนา 2 ราย

“ทุกรายได้ปฏิบัติตนตามข้อกำหนด โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุข ในพื้นที่ให้คำแนะนำเรื่องการปฏิบัติตัว การรับประทานอาหารและการใช้ห้องน้ำแยกจากผู้อื่น การกำจัดขยะเป็นขยะติดเชื้อ พร้อมสังเกตอาการและวัดไข้อย่างใกล้ชิดวันละ 2 ครั้ง รายสุดท้ายจะสิ้นสุดการติดตามในวันที่ 27 มีนาคม 2563 จำนวน 2 คน”

ประเด็นเพิ่มเติม จาก นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้กล่าวถึงกรณีที่ที่มีผู้ใช้ Facebook ในนาม “นราธิเบต ทองดำ” ได้อัดคลิปวิดีโอถ่ายทอดสด ระบุว่าตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และได้เดินทางมาจังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2563 โดยเริ่มมีอาการไข้ ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 และได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 น. นั้น
# จังหวัดนครพนมได้ตรวจสอบข้อมูลและสอบถามข้อมูลกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ทราบว่านายนราธิเบต ทองคำ พร้อมกับเพื่อน 3 คน รวมเป็น 4 คน ได้เดินทางมาจังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 โดยเดินทางถึงท่าอากาศยานนครพนม เวลา 10.00 น. สายการบินแอร์เอเชีย FD3398 ที่นั่ง 16C พร้อมกับเพื่อน 3 คน โดยมีเพื่อนจากจังหวัดนครพนมเดินทางไปรับ และเดินทางไปที่ลานพญาศรีสัตนาคราช เวลา 11.45 น.รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร อ.เมืองนครพนม เวลา 14.00 น. เดินทางไปวัดพระธาตุพนม เข้าพบท่านพระครู และเข้านมัสการองค์พระธาตุพนม ใช้เวลาประมาณ 30 นาที เวลา 16.00 น. ดื่มน้ำที่ร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม อ.ธาตุพนม เวลา 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ที่ร้านอาหาร อ.เมืองนครพนม และเดินทางกลับที่พักโรงแรมในเวลา 02.20 น.

วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ได้เดินทางไปที่ สภ.เมืองนครพนม เวลา 09.30 น. นั่งรถตู้เช่าเที่ยวในตัวเมือง เดินทางไปที่สะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม – คำม่วน) เวลา 15.00 น. เดินทางกลับเข้ามาในตัวเมืองจังหวัดนครพนม รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหาร และเดินทางกลับด้วยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3395 เลขที่นั่ง 16B เวลา 20.00 น.

กล่าวโดยสรุปจำนวนสถานที่แวะเยี่ยมชม ร้านอาหาร โรงแรม รวม 9 แห่ง กลุ่มบุคคลที่ถือเป็นผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ เพื่อนร่วมเดินทาง ผู้โดยสารบนเครื่องบินรวมลูกเรือ ทั้งขาไป-ขากลับ ผู้ร่วมรับประทานอาหาร พนักงานร้านอาหาร พนักงานโรงแรม พระภิกษุ ลูกวัด พนักงานขับรถ รวมทั้งสิ้นจำนวน 45 คน ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกติดตามผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูง และออกตรวจสอบ ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ ลดการแพร่กระจายของโรค และให้คำแนะนำ ในสถานที่ต่าง ๆ ทั้ง 9 แห่ง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2563 โดยมั่นใจได้ว่าทุกสถานที่มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ

จากการติดตามค้นหาผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูง สามารถติดตามบุคคลที่เกี่ยวข้องได้แล้ว จำนวน 31 คน ทุกคนจะได้รับการตรวจร่างกายเบื้องต้น และจะได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ในวันที่ 16 มีนาคม 2563 โดยทีมเคลื่อนที่เร็วจะลงตรวจถึงบ้าน และจะต้องกักกันตัวเองในที่พักอาศัยเป็นระยะเวลา 14 วัน ในระหว่างนี้จะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขออกติดตามวัดอุณหภูมิร่างกาย สอบถามอาการป่วยทุกวัน หากมีอาการผิดปกติ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจลำบาก เจ้าหน้าที่จะรับตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทันที ในส่วนของกลุ่มที่ยังติดตามไม่ได้ จำนวน 14 คน ซึ่งส่วนใหญ่จะให้เลขหมายโทรศัพท์ไม่ถูกต้อง ฝ่ายปกครองร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม จะเร่งติดตามให้ครบทุกรายโดยเร็วต่อไป ส่วนกลุ่มบุคคลอื่นที่อาจจะอยู่ในสถานที่เดียวกัน ในห้วงเวลาเดียวกัน ขอแนะนำให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หมั่นล้างมือให้สะอาด ใส่หน้ากากผ้า หลีกเลี่ยงการเข้าไปในที่มีคนแออัด หากมีอาการไข้ หรือไม่สบายควรรีบพบแพทย์ทันที

“จนถึงขณะนี้ ยังยืนได้ว่าไม่มีผู้ป่วยยืนยันที่เป็นชาวนครพนม หรืออาศัยอยู่ในจังหวัดนครพนม จังหวัดนครพนมยังเป็นจังหวัดที่มีความปลอดภัย เหมาะแก่การท่องเที่ยว ทั้งบรรยากาศ สภาพอากาศ และวิถีชีวิตของชาวนครพนม” นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าว

Cr.ภาพและข่าว : สสจ.นครพนม / สื่อมวลชน