รพ.นครพนมรับการตรวจเยี่ยมประเมินหน่วยบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและการล้างไตทางช่องท้อง สปสช.เขต 8อุดรธานี


วันที่ 28 ก.พ.2563 เวลา 09.00น. รพ.นครพนมรับการตรวจเยี่ยมประเมินหน่วยบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและการล้างไตทางช่องท้อง สปสช.เขต 8อุดรธานี โดยนพ.ยุทธชัย ตริสกุล ผอ.รพ.นครพนมให้การต้อนรับ ที่ห้องประชุมผู้บริหารชั้น 4 อาคารอำนวยการ รพ.นครพนม

🏵หน่วยบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมโรงพยาบาลนครพนม
#ภาระกิจบริการ
🐰มีเครื่องฟอกไตให้บริการ 18 เครื่อง เปิดให้บริการวันจันทร์ -วันเสาร์ วันละ 3รอบ รอบที่ 3ให้บริการฟอกไตในกรณีฉุกเฉิน set cast ไม่เกิน เวลา 21.00น.และ วันอาทิตย์ให้บริการฟอกเลือกเฉพาะกรณีฉุกเฉิน
🐰 ให้บริการคลินิกโรคไตทุกวันพุธ
🐰 รับให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วย บุคลากรและหน่วยงานในเรื่องของการบำบัดทดแทนไตในวันเวลาราชการ
🐰ให้บริการล้างไตทางช่องท้องในผู้ป่วยทุกสิทธิ์การรักษา ในวันเวลาราชการ
🐰 สนับสนุนการเรียนการสอนของนักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจ