รพ.นครพนมเปิดจุดตรวจคัดกรอง คัดแยกแยกผู้ป่วยสงสัยจะติดเชื้อ COVID-19

รพ.นครพนมเปิดจุดตรวจคัดกรอง คัดแยกแยกผู้ป่วยสงสัยจะติดเชื้อ COVID-19 ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 28 ก.พ.2563 เวลา 07.00น. รพ.นครพนมเปิดจุดตรวจคัดกรอง คัดแยกผู้ป่วยสงสัยจะติดเชื้อ COVID -19ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เป็นวันแรก ซึ่งผู้ป่วยและญาติที่เดินทางมาตรวจรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอกจะได้รับการคัดกรองโดยวัดไข้ และสอบถามอาการป่วยทุกคนบริเวณทางเข้าตึกอำนวยการ ฯ
สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการ ไข้ ร่วมด้วยอาการไอ เจ็บคอ หายใจหอบ เหนื่อย อย่างใดอย่างหนึ่ง เจ้าหน้าที่พยาบาลจะคัดแยกผู้ป่วยออกจากกลุ่มผู้ป่วยประเภทอื่นๆ และจะเชิญมาตรวจรักษาที่จุดตรวจคัดกรองไข้หวัด ที่บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยกลุ่มสงสัยไปปะปนกับคนไข้ทั่วๆไปสำหรับในช่วงนี้ สถานการณ์การระบาดของเชื้อCOVID -19 ในพื้นที่จังหวัดนครพนมนี้น อยู่ในห้วงการเฝ้าระวังและป้องกันโรค

เพื่อเป็นการป้องกันตัวเอง จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกคนดูแลเอาใจใส่สุขภาพตัวเอง ด้วยการหมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาด บ่อยๆ ผู้ที่มีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก ควรยึดหลัก สวมหน้ากากอนามัย กินร้อนช้อนกลาง ล้างมือให้สะอาด หลีกเลี่ยงไปอยู่ในสถานที่แออัด ที่มีคนจำนวนมาก หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกัน เช่นแก้วน้ำ ผ้าเช็ดหน้า

# โรงพยาบาลนครพนมมีข้อแนะนำสำหรับญาติ ที่จำเป็นต้องมาโรงพยาบาล เช่นพาผู้ป่วยมาตรวจรักษา หรือมาเยี่ยมผู้ป่วย #กรุณาอย่านำเด็ก ผู้สูงอายุ ที่ไม่ป่วยมาที่โรงพยาบาล #ไม่ควรนำญาติหลายๆคนมาเยี่ยมผู้ป่วยในคราวเดียวกัน #ก่อน /หลังเข้าเยี่ยมผู้ป่วย ต้องล้างมือให้สะอาด # การมานอนเฝ้าไข้ผู้ป่วยไม่ควรเกิน 2คน #กลับถึงบ้านต้อง อาบน้ำให้สะอาด เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ทันที