27 กุมภาพันธ์ 2563 รพ.นครพนมรับมอบตู้ชีวนิรภัย

รพ.นครพนมรับมอบตู้ชีวนิรภัย( BSC Class ll)
วันที่ 26 ก.พ.2563 เวลา 14.00น นพ.ยุทธชัย ตริสกุล ผอ.รพ.นครพนม รับมอบตู้ชีวนิรภัย ( BSC Class ll ) จำนวน 1ตู้ มูลค่า 350,000 บาท ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากกองโรคติดต่อทั่วไปและศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐอเมริกา และชุดโต๊ะเก้าอี้สำหรับทำงานในห้องปฏิบัติการแพทย์ จำนวน 1ชุดจาก หจก.ซายน์ ออนแอสโซซิเอท

ตู้ชีวนิรภัย (Biosafiety Cabinet BSC Class ) ตู้เดี่ยวสำหรับเตรียมตัวอย่างโรคที่มีความเสี่ยงสูง เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยป้องกันผู้ปฎิบัติงานในห้องปฎิบัติการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานสนับสนุนและสิ่งแวดล้อมนอกห้องปฎิบัติการจากการปนเปื้อนเชื้อจุลชีพก่อโรคอันตราย ซึ่งตู้ชีวนิรภัยนี้ ได้ติดตั้งใช้งานที่กลุ่มงานพยาธิวิทยา ชั้น 3 อาคารอำนวยการ รพ.นครพนม