สสจ.นครพนม รพ.นครพนม เปิดกิจกรรม จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 “

สสจ.นครพนม รพ.นครพนม เปิดกิจกรรม จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 “
วันที่ 3 ก.พ. 2563 สสจ.นครพนมร่วมกับ รพ.นครพนม จัดกิจกรรม " จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 " เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักรู้การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 แก่ประชาชน ที่บริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการโรงพยาบาลนครพนม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ จากสสจ.นครพนม รพ.นครพนม และ อาสาสมัครสาธารณสุขเขตเทศบาลเมืองนครพนม

โดย นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดกิจกรรม นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม กล่าวรายงาน
สำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การให้ความรู้ เรื่องโรคปอดอักเสบจากเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ โดยนพ.ศุภชัย เข็มลา( อายุรแพทย์) การสาธิตวิธีล้างมือให้สะอาด 7ขั้นตอน โดยนางชูวัฒนา ชาระ หัวหน้างานควบคุมป้องกันการติดเชื้อ รพ.นครพนม และการมอบอุปกรณ์ทำความสะอาด 5 สภายในหน่วยงาน

#นายแพทย์ศุภโชค เข็มลา เปิดเผยว่า โรคปอดอักเสบจากเชื้อโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ เกิดจากการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ ที่พบได้ทั้งการติดเชื้อไวรัส แบคทีเรีย และสันนิษฐานว่าทำให้เกิดอาการอักเสบของถุงลม ปอด และเนื้อเยื่อโดยรอบ โดยมีอาการไข้ ไอ หายใจเหนื่อยหอบ และเป็นโรคติดต่อได้จากการสัมผัสฝอยละอองที่ผู้ป่วยไอ จาม เมื่อมือสัมผัสอาจผ่านเข้าสู่ร่างกายได้ ประชาชนจึงควรดูแลสุขอนามัยของตนเอง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคไปยังผู้อื่น โดยให้ยึดหลักการ “ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ” รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ หรือต้องนำมาอุ่นให้ร้อนก่อนทุกครั้ง ใช้ช้อนกลางในการ ตักอาหารเมื่อกินอาหารร่วมกันหลายคน รวมทั้งหลีกเลี่ยงการใช้ภาชนะอื่นๆ ร่วมกัน และ ที่สำคัญล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังกินอาหาร รวมถึงหลังการใช้ห้องน้ำ ห้องส้วมด้วยเพราะในชีวิตประจำวันคนเราใช้มือหยิบจับสิ่งต่าง ๆ อีกทั้งมือยังสามารถนำเชื้อโรคไปปนเปื้อนสิ่งของรอบตัว ซึ่งผู้อื่นอาจได้รับเชื้อโรคไปด้วย การล้างมือจึงเป็นวิธีที่ง่ายและสำคัญ เพื่อป้องกันโรค “ทั้งนี้ การล้างมืออย่างถูกวิธีให้ปฏิบัติตาม 7 ขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้ 1) ฝ่ามือถูกัน 2) ฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้ว 3) ฝ่ามือถูฝ่ามือและถูกซอกนิ้ว 4) หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ 5) ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ 6) ปลายนิ้วมือถูฝ่ามือ และ 7) ถูรอบข้อมือโดยล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ การล้างมือให้สะอาดลดโอกาสการติดเชื้อโรคได้ถึงร้อยละ 50 หาก และ ควรหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด หรือสถานที่ ที่มีมลภาวะ และไม่อยู่ใกล้ผู้ป่วยไอ จาม หากเลี่ยงไม่ได้ให้ใส่หน้ากากอนามัยป้องกัน หลีกเลี่ยงการเข้าไปในตลาดค้าสัตว์มีชีวิต โดยเฉพาะสัตว์ที่ป่วยหรือตาย รวมทั้งงดกินอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ที่ไม่ปรุงไม่สุก ปรุงสุกๆดิบๆ ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว เนื่องจากเป็นเชื้อก่อโรคระบบทางเดินหายใจสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ และควรรักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกาย 30 นาทีทุกวัน หากพบมีไข้ มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้สวมหน้ากากอนามัย และรีบพบแพทย์ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านทันที ”