รพ.นครพนมเปิดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์


วันที่ 21 มกราคม 2563 โรงพยาบาลนครพนมเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์โดยความร่วมมือระหว่างกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและกลุ่มงานเภสัชกรรม เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้สารสกัดจากกัญชาในการบำบัดรักษาโรคให้เข้าถึงระบบการรักษาด้วยสารสกัดจากกัญชาอย่างเหมาะสมปลอดภัยจากทีมแพทย์และสหสาขาวิชาชีพที่ผ่านการอบรมการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ตามหลักสูตรของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
โดย นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เป็นประธานพิธี
นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม เปิดเผยว่า โรงพยาบาลนครพนมมีความพร้อมที่จะเปิดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบระบบการแพทย์คู่ขนานระหว่างแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยภายใต้การกำกับดูแลของแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งโรงพยาบาลนครพนมมีบุคลากรทางการแพทย์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้สารสกัดกัญชาประกอบด้วย แพทย์แผนปัจจุบัน 4 คน แพทย์แผนไทย 6 คน เภสัชกร 2 คน พร้อมที่จะให้บริการผู้ป่วย รับให้คำปรึกษา ตรวจคัดกรองวินิจฉัยโรค
ข้อบ่งชี้ในการใช้กัญชาโดยแพทย์แผนปัจจุบัน มี 4 กลุ่มโรค ได้แก่ 1. โรคลมชักในเด็ก 2. โรคพาร์กินสัน 3.โรคปอกประสาทเสื่อมแข็ง 4.อาการคลื่นไส้อาเจียนจากการใช้ยาเคมีในผู้ป่วยมะเร็ง และแพทย์แผนไทย ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการนอนไม่หลับ เบื่ออาหาร ลมจุกเสียด ปวดศรีษะข้างเดียว ไมเกรน อาการแข็งเกร็งของกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อปวดตึงเรื้อรัง อาการสั่นจากกลุ่มโรคประสาท อัมพฤกษ์ อัมพาต
คลินิกกัญชาทางการแพทย์ เปิดให้บริการวันศุกร์สัปดาห์ที่ 1และ 3ของทุกเดือน เวลา 08.00น. -16.00น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ที่ห้องตรวจแพทย์แผนไทย (หมายเลข 14) แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1 อาคารอำนวยการฯ โรงพยาบาลนครพนม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โทรศัพท์ 042-511422 ต่อ 2095,2097