รพ.นครพนมแสดงความยินดีกลุ่มงานพยาธิวิทยาที่ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานฯ รอบที่ 3 จากสภาเทคนิคทางการแพทย์

วันที่ 29 พ.ย.2562 นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผอ.รพ.นครพนม นางวนิดา แสนพุก หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลและชาวรพ.นครพนม แสดงความชื่นชมยินดีกับกลุ่มงานพยาธิวิทยา ที่ได้รับใบรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 สำหรับห้องปฎิบัติการทางการแพทย์ รอบที่ 3 วันที่ 12มิ.ย 2562 -11มิ.ย.2565
โดย นางชิดชนก พรหมคง หัวหน้างานพยาธิวิทยา เป็นผู้รับมอบจากสภาเทคนิคการแพทย์ในเวทีการประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพห้องปฎิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 (Thailand LA forum 2019 ) ห้องประชุมแกรนด์ ไดมอนบอลรูมอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี นนทบุรี เมื่อวันที่ 24 พ.ย.2562 ที่ผ่านมา