ผลงานพัฒนาบริการ นวัตกรรมโปรแกรมอัจฉริยะ ระบบคิวอัตโนมัติ smart Hospital 4.0

วันที่ 3 ก.ค.2562 ศูนย์สารสนเทศและคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลนครพนม คิดค้นนวัตกรรมโปรแกรมอัจฉริยะ ระบบคิวอัตโนมัติ Smart Hospital 4.0 เพื่อลดขั้นตอนบริการ ลดระยะเวลารอคอย ลดความแออัด ลดการระบุตัวบุคคลผิดพลาด (ใช้ข้อมูลจากฐานบัตรประชาชนแบบSmart Card)
สำหรับตู้คิวระบบอัตโนมัตินี้ ทางศูนย์สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ได้ เริ่มนำมาติดตั้งเมื่อวันที่ 1 ก.ค.2562 เพื่อทดลองนำร่อง การใช้งานหาจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขพัฒนาปรับปรุงเพื่อการใช้งานที่สมบูรณ์แบบที่สุด เครื่องนี้ติดตั้งให้บริการ 2 จุด คือ บริเวณหน้าห้องบัตร ชั้น 1 จำนวน 3ตู้ และหน้าห้องจ่ายยาผู้ป่วย ชั้น 2 จำนวน 2 ตู้ โดยมีเจ้าหน้าที่จากห้องบัตรมาให้บริการแนะนำอำนวยความสะดวกในช่วงของการทำการทดลองระบบการทำงาน
สำหรับประชาชนที่เป็นผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย โรงพยาบาลนครพนมก็ขอเชิญท่านมาทดลองใช้งาน เพียงแค่ท่านนำบัตรประชาชนติดตัวมาด้วยทุกครั้งที่มารับบริการ ท่านก็จะได้รับบริการที่สะดวก เพียงแค่ 15 วินาที ท่านก็จะได้บัตรคิวห้องตรวจโรค แบบรวดเร็วทันใจ