ติดตามเยี่ยมชมเครื่องช่วยหายใจที่ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

วันที่10 ก.ค.2562 นางจีรนันท์ ตริสกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลนครพนมให้การต้อนรับคุณอธิชาติ ชุมนานนท์ (อั้ม) คุณกานมณีต์ สุริยกุล ณ อยุธยา และชมรม ศรีปฐพิน เพื่อบุญ เพื่อแผ่นดิน ที่เดินทางมาติดตามเยี่ยมชมเครื่องช่วยหายใจที่ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ซึ่งเครื่องช่วยหายใจนี้โรงพยาบาลนครพนม ได้รับบริจาค เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2562 ที่ผ่านมา (ภาพข่าว: งานเวชนิทัศน์)