รพ.นครพนมรับการเยี่ยมเสริมพลังพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 8 อุดรธานี

รพ.นครพนมรับการเยี่ยมเสริมพลังพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 8 อุดรธานี


วันที่ 15 ก.พ.66 พญ.สุรธินีย์ คูสกุลวัฒน นพ.สุภวุฒิ ภูมี รองประธานService plan สาขาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะจังหวัดนครพนม ให้การต้อนรับ นพ.ภิญโญ ศุภรัตนชาติพันธ์ ประธานService plan สาขาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 8 อุดรธานีและทีมผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลอุดรธานี ที่เดินทางมาเยี่ยมเสริมพลังพัฒนาระบบบริการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่เป้าหมายตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุขที่วางไว้ โดยนพ.สุภวุฒิ ภูมี บรรยายสรุปการดำเนินงานบริจาคอวัยวะรพ.นครพนม สำหรับผู้เข้าร่วมรับฟังประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 4 อาคารอำนวยการ รพ.นครพนม