ประชุมสัมนาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะแพทนศาสตร์ ม.นครพนม

เมื่อวันที่ 26 พ.ย.64 มหาวิทยาลัยนครพนมจัดประชุมสัมนาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 4 อาคารอำนวยการ รพ.นครพนม เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ ระดมข้อคิดเห็น โอกาส แนวทาง ศักยภาพจากทุกภาคส่วนในจังหวัดนครพนมและจังหวัดใกล้เคียง
โดยศ.นพ.บวรศิลป์ เชาว์ชื่น อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายแพทย์ธนสิทธิ์ ไพรพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม นายแพทย์จรุงธรรม ขันตี รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ และคณะผู้บริหารองค์กรแพทย์รพ.นครพนม ผู้บริหาร /ผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่มหาวิทยาลัยนครพนม คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคราม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม ตัวแทนนักศึกษาแพทย์

ผอ.รพ.นครพนมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

วันที่ 15 พ.ย.64 เวลา 13.00น. นายธนสิทธิ์ ไพรพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนมและคณะกรรมการองค์กรแพทย์ รพ.นครพนม
ให้การต้อนรับ ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาว์ชื่น อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม ประธานคณะทำงานศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมคณะ เดินทางมาศึกษาดูงาน เพื่อ แลกเปลี่ยนข้อมูล หารือ ศึกษาบริบทความพร้อม โอกาสความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ณ ห้องประชุมบริหารชั้น 4 โรงพยาบาลนครพนม

ผอ.รพ.นครพนมตรวจเยี่ยมหน่วยงานภายในโรงพยาบาลนครพนม

วันที่ 28 ต.ค.64 นายธนสิทธิ์ ไพรพงษ์ ผอ.โรงพยาบาลนครพนม เดินตรวจเยี่ยมหน่วยงานภายในโรงพยาบาลนครพนม
โดยนางกุสุมา พรหมวิศาสตร์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นผู้นำเดินตรวจเยี่ยม เพื่อการวางแผนพัฒนาโรงพยาบาลนครพนมให้มีความพร้อมบริการประชาชนตามแผนงานสาธารณสุขประจำปี 2565

จังหวัดนครพนมฉีดวัควัคซีน “ซิโนฟาร์ม”พระราชทาน จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้กับประชาชน

จังหวัดนครพนมฉีดวัควัคซีน “ซิโนฟาร์ม”พระราชทาน จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้กับประชาชนพื้นที่อำเภอเมืองนครพนมเป็นลำดับแรก ก่อนกระจายวัคซีนลงไปฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในทุกอำเภอให้แล้วเสร็จภายใน 16 กันยายน 2564
วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.00น. ที่ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานเปิดกิจกรรมฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม”พระราชทาน จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้แก่หน่วยแพทย์พอสว.จังหวัดนครพนม เพื่อนำไปฉีดให้กับประชาชนกลุ่มด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง พระภิกษุ นักบวชในพื้นที่จังหวัดนครพนมจำนวน 5,000โด๊ส เป้าหมายประชาชน จำนวน 2,500คน เพิ่มโอกาสเข้าถึงวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” เพื่อประชาชนจะได้รับการเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคได้เร็วที่สุด ลดความรุนแรงในการระบาดของโรคโควิด-19
โอกาสนี้ นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายแพทย์สมโภช ธีระกุลภักดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลนครพนม พร้อมด้วยสมาชิกพอสว.จังหวัดนครพนม ให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนกลุ่มด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง พระภิกษุ ในพื้นที่อำเภอเมืองนครพนม จำนวน 300คน การได้รับพระราชทานวัคซีนในครั้งนี้ประชาชนรู้สึกปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้