การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริจาคเครื่องมือทางการแพทย์ ช่วยเหลือ รพ.นครพนม

วันที่ 7ส.ค.2563 ที่โรงพยาบาลนครพนม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบหมายให้นายชาญชัย รวมแก้ว วิศวกรระดับ 11 จากสำนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (จังหวัดขอนแก่น) และนายนิรันดร์ เรือนแก้ว หัวหน้สสฟ.นครพนม1-2และผู้ปฏิบัติงานอปอ. เป็นผู้แทนมอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแรงดันลบ จำนวน 1 หลัง แจลแอลกฮอล์ ขนาด 5ลิตร 5 แกลลอน เจลแอลกอฮอลล์ ขนาด 180 มล. จำนวน 150 ขวด ที่กดขวดชนิดเท้าเหยียบ จำนวน 2 เครื่อง เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลนครพนมให้มีเครื่องมือทางการแพทย์ไว้ใช้ดูแลผู้ป่วย

รีบมอบโดย นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม นางวนิดา แสนพุก รองผอ.ด้านการพยาบาล จ.อ.ทวี คุณรัตน์ รองผอ.ด้านบริหาร

🙏รพ.นครพนมขอขอบคุณในน้ำใจที่ท่านมีให้แก่เรา และขออวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง เจริญรุ่งเรืองตลอดไป

ทช.เชื่อมใจ มอบรถวีลแชร์

"ทช.เชื่อมใจ" มอบรถวีลแชร์ให้โรงพยาบาลเป็นสาธารณประโยชน์นำไปใช้บริการผู้ป่วยพิการทางการเคลื่อนไหว
วันที่ 17 ก.ค.2563 นายมานพ สุสิงห์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานมอบรถวีลแชร์ จำนวน 20คันแก่โรงพยาบาลนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม รับมอบโดย นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม และ จำนวน 10 คันแก่โรงพยาบาลท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม รับมอบโดย นางนลิน รัตนวรรณี หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล ที่ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ ชั้น 5 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลนครพนม
รองอธิบดีกรมทางหลวงกล่าวว่า กิจกรรมมอบรถวีลแชร์นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "ทช.เชื่อมใจ" เพื่อมอบรถวีลแชร์ให้เป็นสาธารณะประโยชน์ ซึ่งบุคลากรกรมทางหลวงชนบทจากทั่วประเทศร่วมกันบริจาคเงินจัดซื้อรถวีลแชร์ เพื่อต้องการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญทางวินัยจราจร และความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุบรท้องถนน นับเป็นการสร้างจิตสำนึก สาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม หวังว่าทุกภาคส่วนให้ความสำคัญการปฏิบัติตามวินัยจราจร จะช่วยลดความสูญเสียและอุบัติเหตุบนท้องถนน

โครงการชุด PPE เพื่อคุณหมอ

วันที่ 10 มิ.ย.2563 โรงพยาบาลนครพนม ขอขอบคุณ โครงการชุด PPE เพื่อคุณหมอ

โดยคณะตัวแทน คุณศกศิริ วัฒนโสภณวงศ์ นายแพทย์ศุภชัย โรจน์ขจนภาลัย (ประจำสถาบันโรคทรวงอก) และคุณสุธาทิพย์ แสนชัยชนะ ได้บริจาคชุด PPE โดยส่งผ่านพัสดุไปรษณีย์ไทย รับมอบโดย นางจีรนันท์ ตริสกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ผู้แทนผู้อำนวยการ รพ.นครพนม) โรงพยาบาลนครพนม ขออวยพรให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป

ระบบ VDO indirect laryngoscopy

วันที่ 1 เม.ย.2563 นพ.กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ รองผอ.ด้านการแพทย์ รพ.นครพนม ทดสอบการใส่ท่อช่วยหายใจ โดยกล้องงู กับ ผ่านกล่องพลาสติกป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ผลการทดสอบพบว่า


1. สามารถฝึกใส่ได้โดยง่าย กับหุ่นจำลอง คุณภาพของภาพVDO ชัดเจนมาก
2. ปัญหาของการใส่ อยู่ที่การตั้งส่วนปลายของกล้อง ต้องให้อยู่ในแนวขนานกับปลายblade ถึงจะสามารถบังคับท่อหายใจ ใส่ได้ตรงกับท่อหลอดลม หรือกล่องเสียง
3. Monitor อาจใช้ mobile phone หรือ tablet ที่ให้คุณภาพของภาพระดับHD ขึ้นไปจะชิดเจนยิ่งขึ้น

#ผลงานนวัตกรรมที่จะช่วยปกป้องบุคลากรทางแพทย์ให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อระหว่างช่วยชีวิตผู้ป่วย
Cr. ข้อมูลและภาพ : นพ.กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ