โครงการชุด PPE เพื่อคุณหมอ

วันที่ 10 มิ.ย.2563 โรงพยาบาลนครพนม ขอขอบคุณ โครงการชุด PPE เพื่อคุณหมอ

โดยคณะตัวแทน คุณศกศิริ วัฒนโสภณวงศ์ นายแพทย์ศุภชัย โรจน์ขจนภาลัย (ประจำสถาบันโรคทรวงอก) และคุณสุธาทิพย์ แสนชัยชนะ ได้บริจาคชุด PPE โดยส่งผ่านพัสดุไปรษณีย์ไทย รับมอบโดย นางจีรนันท์ ตริสกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ผู้แทนผู้อำนวยการ รพ.นครพนม) โรงพยาบาลนครพนม ขออวยพรให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป

ระบบ VDO indirect laryngoscopy

วันที่ 1 เม.ย.2563 นพ.กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ รองผอ.ด้านการแพทย์ รพ.นครพนม ทดสอบการใส่ท่อช่วยหายใจ โดยกล้องงู กับ ผ่านกล่องพลาสติกป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ผลการทดสอบพบว่า


1. สามารถฝึกใส่ได้โดยง่าย กับหุ่นจำลอง คุณภาพของภาพVDO ชัดเจนมาก
2. ปัญหาของการใส่ อยู่ที่การตั้งส่วนปลายของกล้อง ต้องให้อยู่ในแนวขนานกับปลายblade ถึงจะสามารถบังคับท่อหายใจ ใส่ได้ตรงกับท่อหลอดลม หรือกล่องเสียง
3. Monitor อาจใช้ mobile phone หรือ tablet ที่ให้คุณภาพของภาพระดับHD ขึ้นไปจะชิดเจนยิ่งขึ้น

#ผลงานนวัตกรรมที่จะช่วยปกป้องบุคลากรทางแพทย์ให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อระหว่างช่วยชีวิตผู้ป่วย
Cr. ข้อมูลและภาพ : นพ.กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ

รับมอบเงินบริจาคและตู้ฆ่าเชื้อไวรัสCOVID-19

วันที่ 1 เมษายน 2563 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุลพร้อมคุณนายและรองผู้อำนวยการด้านบริหาร จ.อ.ทวี คุณรัตน์
ได้รับมอบเงินบริจาคและตู้ฆ่าเชื้อไวรัสCOVID-19 จากเครือโรงสีเทียมศักดิ์พาณิชย์ร่วมกับญาติ พี่น้อง เพื่อนฝูง บริจาคให้โรงพยาบาลนครพนมซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ต้านภัยโควิด-19
จำนวน 50,000 บาท ตู้ฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 มูลค่า 12,000 บาท ได้จัดทำจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ณ บริเวณหน้าOPD ชั้น1 ตึกอานวยการ โรงพยาบาลนครพนม

01 เม.ย. 2563 รพ.นครพนมขาดแคลนโลหิต ขอรับบริจาคแบบเร่งด่วน

วันที่ 1เม.ย.2563 รพ.นครพนมขาดแคลนโลหิต ขอรับบริจาคแบบเร่งด่วน
จาสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 (Covid-19) ได้ส่งผลกระทบกับการบริจาคโลหิตภายในศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติและหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ทำให้เป้าหมายการได้โลหิตบริจาคลดลง จากเดิมได้วันละ 30-50 ยูนิต ปัจจุบันได้รับเฉลี่ยวันละ 10ยูนิต ต่อเนื่อง 3วัน

ธนาคารเลือดโรงพยาบาลนครพนมก็ได้รับผลกระทบนี้เช่นกัน ได้รับบริจาคโลหิตไม่ถึง 20ยูนิตต่อวัน เนื่องจากการยกเลิกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ และสถานการณ์การเฝ้าระวังพื้นที่ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (Covid-19) ส่งผลให้ระบบจัดการสำรองเลือดไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ไม่เพียงพอใช้ในโรงพยาบาลนครพนมและไม่เพียงพอที่จะจ่ายให้กับโรงพยาบาลชุมชน

จึงขอเชิญชวนผู้มีสุขภาพดี มาช่วยกันบริจาคโลหิตที่ ธนาคารเลือด กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลนครพนม ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30น.-11.30น. และ 13.00น.-15.30น
ก่อนเดินทางมาบริจาค กรุณาประเมินคัดกรองตัวเอง 5 ขั้นตอน ตามมาตรการป้องกันการถ่ายทอดโรคติดเชื้อโควิด -19 ทางโลหิตฉบับที่ 3 หรือโทรศัพท์มาสอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ธนาคารเลือดได้ที่ #หมายเลขโทรศัพท์ 042-199222 ต่อ 1060
ยินดีให้บริการคะ