วันที่ 28 พ.ค.2562 นางบุญร่วม ปริปุณณะ รองผอ.ด้านการพยาบาล เยี่ยมชมการปฎิบัติงานของทีมจิตอาสาดูแลผู้ป่วยที่มาให้บริการชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิตและให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพแก่ผู้มารับบริการ
ซึ่งทีมจิตอาสาดูแลผู้ป่วยเกิดจากการรวมตัวของพี่พยาบาลที่เกษียณอายุราชการมีความตั้งใจจะบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม โดยจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาทีมละ 3คน ให้บริการทุกวันอังคาร เวลา 08.00น.-11.00น.ที่แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ รพ.นครพนม