วันที่ 28 พ.ค.2562 นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล นางจีรนันท์ ตริสกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เยี่ยมพบปะ เจ้าหน้าที่ อสม.และผู้มารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ที่บริเวณระเบียงด้านหน้าแผนกเอ๊กซเรย์ รพ.นครพนม

ซึ่งวันนี้มีประชาชนจากชุมชนวัดโอกาส วัดศรีเทพ วัดกลาง ให้ความสนใจทยอยมารับบริการอย่างเนืองแน่น