วันนี้ (6 พ.ค.) เวลา 16.30 น. ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนมพร้อมคณะผู้บริหารร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และร่วมลงนามถวายพระพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงอุทิศพระวรกาย พระราชทรัพย์ พระสติปัญญา ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์ โดยได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ยากไร้ให้พึ่งพาตนเองในด้านต่าง ๆ ได้ ทั้งนี้ ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยความเมตตาเป็นที่ประจักษ์ประทับในใจพสกนิกรและก่อให้เกิดความสงบร่มเย็น นอกจากนี้ ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาขึ้น เพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะ รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ อันเป็นการก่อให้เกิดประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยอย่างยั่งยืน โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการนครพนมเป็นประธานพิธี และร่วมชมการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกให้ทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท