วันที่ 18 พ.ค.2561 ผอ.รพ.นครพนมมอบหมายให้นายประสิทธิ์ ใจกล้า หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปและคณะร่วมงานวันอาภากร

ณ พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ที่กองบัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง บ้านกกต้อง ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม
กองทัพเรือได้กำหนดให้วันที่ 19 พ.ค.ของทุกปี เป็นวันอาภากร เนื่องจากวันนี้เมื่อปี พศ. 2466 เป็นวันสิ้นพระชนม์ของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ " องค์บิดาของทหารเรือไทย"
ในปีนี้ นรข.ได้จัดขึ้นในวันที่ 18 พ.ค.2561 เนื่องจากวันที่ 19 พ.ค.2561 ตรงกับวันวันเสาร์(วันหยุดราชการ)