วันที่ 7 มี.ค 62 สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับโรงพยาบาลนครพนม จัดประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่18 เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านโรคหัวใจ และหลอดเลือด และการนำเสนอ case ที่น่าสนใจและคิดว่ามีประโยชน์ กับ แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ การสาธารณสุขและผู้สนใจ

โดย นพ.ยุทธชัย ตริสกุล ผอ.รพ.นครพนม กล่าวต้อนรับคณะวิทยากรและผู้เข้าประชุม ผศ.นพ.ครรชิต ลิขิตธนสมบัติ นายกสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์เป็นประธานเปิดการประชุม
ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล บุคลากรสาธารณสุข จาก สสจ.นพ.รพ.นครพนมโรงพยาบาลชุมชน ในพื้นที่จังหวัดนครพนมและพื้นที่ใกล้เคียง ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ ชั้น5 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลนครพนม